Choroba przewlekła, nie rokująca żadnej nadziei oraz medycznych szans na wyleczenie powoduje, że dana osoba trafia do hospicjum. Konieczność stałego sprawowania nad nią opieki wymaga bowiem fachowej wiedzy, doświadczenia oraz czasu, który nie zawsze jest zapewniony przez najbliższą rodzinę. Poza opcją umieszczenia takiej osoby w hospicjum, coraz częściej jednak wybierana jest opieka domowa w ramach hospicjum domowego. Zdecydowana większość obowiązków opieki spada na najbliższych, aczkolwiek równocześnie też osoba chora musi mieć zapewnione stałe wizyty lekarza, fizjoterapeuty, pielęgniarki czy też psychologa.

Zasady związane z opieką paliatywną w domu

Opieka paliatywna w domu posiada nad hospicjum stacjonarnym tę przewagę, iż osoba chora przebywa w swoim domu, w otoczeniu osób sobie bliskich. Tym samym na czoło wysuwa się zapewnienie jej pewnego komfortu psychicznego. W ramach świadczeń gwarantowanych, refundowanych z NFZ, dotyczących opieki paliatywnej w domu znajdują się w głównej mierze wizyty specjalistów i wolontariuszy. Aby móc z nich skorzystać należy:

  • przedstawić skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
  • posiadać wskazania medyczne – wyszczególnioną jednostkę chorobową, która jest wykazana w załączniku do rozporządzenia jako jednostka chorobowa nie rokująca nadziei wyleczenia,

Sprzęt niezbędny dla pacjenta hospicjum domowego

Zasadniczo opieka paliatywna w ramach hospicjum domowego nie obejmuje leczenia farmakologicznego, stosowania chemioterapii lub innych terapii mających na celu przedłużenie życia. Niemniej jednak w ramach tych usług każdemu pacjentowi przysługuje bezpłatny dostęp do różnego rodzaju sprzętu medycznego. Zakres rodzajowy sprzętu zależny jest od rodzaju oraz stopnia zaawansowania danej jednostki chorobowej. W ramach umowy z hospicjum, do domu pacjenta może być dostarczony sprzęt:

W ramach opieki paliatywnej ten sprzęt można wypożyczyć bezpłatnie ( w niektórych przypadkach wymagana jest kaucja). Jeśli dana osoba decyduje się na opiekę nad osobą przewlekle chorą poza formułą hospicjum domowego, o ów niezbędny sprzęt musi zadbać oczywiście odrębnie. Zasadniczo wówczas istnieje opcja jego wypożyczenia z jednej z funkcjonujących na rynku wypożyczalni lub też opcja zakupu. W tym drugim przypadku można starać się o częściowe dofinansowanie tego zakupu ze środków NFZ.

Choroby, które kwalifikują daną osobę do skorzystania z usług domowej opieki paliatywnej to między innymi:

  • nowotwory,
  • AIDS,
  • choroby układu ośrodkowego,
  • kardiomiopatia,
  • układowe zaniki pierwotne,
  • niewydolność oddechowa,
  • owrzodzenie odleżynowe.

Opieka domowa wymaga od opiekunów całkowitego poświęcenia, co nie zawsze spotyka się z otwartością. Dlatego też w wielu przypadkach mamy do czynienia z korzystaniem z usług hospicjum stacjonarnego.