Opieka domowa z pewnością jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż pozostawanie pacjenta w hospicjum stacjonarnym. Nie zawsze jednakże istnieją możliwości ku temu, aby dany pacjent chory paliatywnie mógł skorzystać z opieki domowej. W tym względzie potrzeba jest zarówno chęci opiekunów jak i odpowiednich warunków technicznych. Opieka domowa jest bardzo dużym wyzwaniem w kontekście emocjonalnym, w kontekście budżetu domowego jak również i w kontekście sił fizycznych samych opiekunów. Nie można także zapominać o emocjach osoby chorej. Bez względu na stan jej świadomości, dla niej samej jest to bardzo trudna sytuacja.

Konieczność zmian i dostosowania warunków domowych

Opieka domowa to przede wszystkim przewartościowanie codziennego życia dla opiekunów. Z punktu widzenia osoby przewlekle chorej, z punktu widzenia jej psychiki jest to jednak lepsze rozwiązanie niż przebywanie w hospicjum stacjonarnym. Obu stronom, a więc zarówno chorym jak i ich opiekunom mogą towarzyszyć takie uczucia jak żal, bezradność, niepewność. Opieka domowa nie ma na celu wyleczenie pacjenta i to należy jasno zaznaczyć. Głównym założeniem jest to, aby zapewnić pacjentowi godne życie do jego końca.

W opiece nad pacjentem trzeba skupić się nad tym, aby ulżyć jego cierpieniu, aby zadbać o jego stan psychiczny. Tak naprawdę ciężka choroba zmienia człowieka i powoduje, że jest on zmuszony do przyjęcia konkretnych i radykalnych zmian. To nie jest łatwe dla samej zainteresowanej, czyli dla poddanej chorobie osoby.

Opieka domowa – co jest najbardziej istotne?

Bardzo istotnym elementem w zagadnieniu opieki domowej są określone elementy, które danej osobie są konieczne. Na pewno należy do nich zaliczyć:

  • wizyty lekarza,
  • wizyty psychologa,
  • zapewnienie niezbędnego sprzętu, w tym łóżek rehabilitacyjnych, koncentratorów tlenu,
  • wizyty pielęgniarki/ pielęgniarza.

W ramach opieki domowej potrzeba jest udziału osób profesjonalnie zajmujących się chorymi przewlekle, ponieważ ich wiedza oraz doświadczenie pozwalają na właściwe zajęcie się tą osobą.

Właściwe podejście

Psychika pacjenta seniora jest tym elementem, o który należy zadbać w taki sam sposób jak w odniesieniu do jego stanu fizycznego. Nagła zmiana jego zdrowia, świadomość tego, że do końca życia jest się przykutym do łóżka i wymaga się stałej opieki, jest dla seniorów czymś trudnym. Dlatego też wizyty psychologa są niemalże niezbędne. Pomoc psychologiczna jest istotna nie tylko dla samej osoby chorej, ale również dla ich opiekunów. Oni muszą nauczyć się właściwego reagowania na zróżnicowane zachowania osób chorych. Nie należy tutaj bowiem okazywać nadmiernej litości, ponieważ jest to błędne i może zwiększyć lub wywołać poczucie winy u osoby chorej.

Właściwe podejście do osoby chorej przewlekle wymaga nie tylko udzielania jej pomocy w zakresie codziennych czynności jak jedzenie, mycie, potrzeby fizjologiczne, ale wsparcie, bliskość, spędzanie czasu z tą osobą, rozmowa. To aspekt, który pozwala tym osobom poczuć się potrzebnymi, które pozwala na zachowanie dobrego stanu psychicznego.

Wyposażenie pokoju osoby chorej lub niepełnosprawnej

Niezwykle istotnym elementem jest wyposażeniem osoby chorej lub niepełnosprawnej. Wyposażając pokój należy pod uwagę wziąć stan zdrowia oraz sprawność ruchową. Należy wyposażyć pokój w taki sposób aby ułatwić funkcjonowanie zarówno osobie chorej jak i jego opiekunowi.

Jednym z najważniejszych sprzętów jest łóżko rehabilitacyjne, idealnie dopasowane do potrzeb pacjenta. Łóżko musi być równiej wyposażone w odpowiedni materac przeciwodleżynowy, jeżeli pacjent długi czas spędza w łóżku. Łóżko powinno być wyposażone w odpowiednie akcesoria. Jednym z ważnych wyposażeń są barierki, które zabezpieczają chorego przed upadkiem. Istotny jest także wysięgnik , pozwalający choremu podnieść się lub zmienić pozycję ciała. Dzięki temu chory będzie mógł swobodnie zjeść posiłek. Ważna w wyposażeniu pokoju jest szafka przyłóżkowa. Musi być ona w pełni mobilna, posiadać kółka, dzięki czemu szafkę łatwo można przemieścić. Takie sprzęty z całą pewnością sprawią, że opieka nad osobą chorą będzie łatwiejsza dla opiekuna i poprawi komfort osoby chorej.