BP Afib A200

Dodatkowe funkcje

 

 

 

Na czym polega opatentowana technologia Microlife Afib?

Ciśnieniomierz Microlife BPA200 AFib używa opatentowanej technologii, która przeprowadza badania przesiewowe za pomocą nieskomplikowanych pomiarów ciśnienia krwi. Badania odbywają się pod kątem migotania przedsionków metodą oscylometryczną. Jeżeli zostanie wykryte migotanie przedsionków, wówczas wskaźnik AFib miga na końcu trzeciego pomiaru na wyświetleniu.

 

Ciśnieniomierz był testowany i jest zatwierdzony w celu wykrywania migotania przedsionków. Wykrywa on migotanie bardzo dokładnie. Jego czułość waha się od 97 do 100 procent, a specyficzność wynosi 89 procent. Wykazano to na podstawie dwóch ostatnich badań porównawczych, przeprowadzonych z aparatem EKG. Zostały one przeprowadzone na około 500 osobach w USA i Europie [1,2].

 

Ilość pacjentów Wiek
(lata)
Nadciśnienie Diabetycy Cardiopathic Czułość Specyficzność
Stergiou 72 49-92 63% 15% 40% 100 89
Wiesel 40 34-98 52% 15% 44% 97 89

 

[1] Stergiou GS et al, Diagonistic accuracy of a home blood pressure monitor to detect atrial fibrillation. J Hum Hypertebn 2009: 23:654-658[2] Wiesel J et al, Detection of Atrial Fibrillation using a modified microlife blood pressure monitor. Am J

 

Czym jest technologia MAM?

  • z angielskiego MAM to Microlife Average Mode
  • technologia polega na automatycznej analizie trzech automatycznych pomiarów, co zapewnia niezawodność pomiaru
  • wynik otrzymuje się już w 3 minuty po rozpoczęciu pomiarów
  • można ją stosować w warunkach domowych i ambulatoryjnych
  • wynik dostarcza informacji lekarzowi, pomocnych przy dobieraniu i prowadzeniu leczenia

W jaki sposób określić ciśnienie krwi?

Zgodnie z opinią Lekarzy i Stowarzyszenia Nadciśnienia za każdym razem powinno się dokonywać dwa pomiary, a następnie uśredniać wyniki. Następne pomiary najlepiej dokonywać codziennie o podobnej porze dnia.


Proponowane przez nas rozwiązanie:

Dlaczego warto wybrać MAM?

– ciśnienie człowieka jest zmienne
– ciśnienie krwi to dynamiczny parametr, który podlega zmianom w ciągu dnia
BP graph

– Dokładność pojedynczego pomiaru
Device scattering

 

Zalety medyczne

 • możliwość dokonywania dokładnych odczytów
 • efektywna diagnoza nadciśnienia
 • bezpieczeństwo kontroli terapii
 • brak problemu niewystarczającego odpoczynku przed przeprowadzeniem pomiaru
 • zmniejszenie niepoprawnych pomiarów
 • mniejszy wpływ pozycji mankietu

 

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij